MĚSTO ALBRECHTICE | Od 10. prosince 2023 při změně jízdních řádů, dojde také ke změně názvů autobusových zastávek na trase z Města Albrechtic do Hynčic.

Foto: STA Bruntálsko

Týká se to těchto autobusových zastávek:

Starý název – nový název:

Město Albrechtice, kulturní dům – Město Albrechtice, Pod Lipami
Město Albrechtice, Hynčice, lesní závod – Město Albrechtice, Hynčice, U rybníčku
Město Albrechtice, Hynčice, restaurace – Město Albrechtice, Hynčice, střed
Město Albrechtice, Hynčice, pošta – Město Albrechtice, Hynčice, rozc. Valštejn
Město Albrechtice, Hynčice, rozc. Dl. Voda (nezměněno)

Zdroj: MěÚ Město Albrechtice