MSK | Roušky, rukavice i dezinfekci obdržely školy, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Středoškoláci, kteří navštěvují poslední ročník studia, se do školy vrátí 11. května. V ten den také začnou fungovat střediska volného času, základní umělecké školy nebo jazykové školy. Vše podle hygienických pokynů ministerstva školství.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Příprava na maturity a závěrečné zkoušky je pro středoškoláky vždy náročná. Díky vládním opatřením mají letos studenti situaci ještě složitější. Proto si myslím, že nástup zpátky do škol uvítají. Bude samozřejmě nutné, aby se výuka a provoz ve školách řídil podle manuálu, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto jsme do našich 159 příspěvkových organizací v regionu rozdělili sto tisíc roušek, čtyřicet tisíc ochranných jednorázových rukavic a 4530 litrů dezinfekce,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal, že kromě závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se do školních lavic budou moci 11. května vrátit také žáci 9. tříd základních škol, kteří se budou chtít připravovat na přijímací zkoušky na střední školy.

 

„Zájemci se 11. května také budou moci vrátit k výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Obnovena bude také činnost středisek volného času, prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a školách při zdravotnických zařízeních. Začnou fungovat školská poradenská zařízení,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a upozornil, že ve výuka bude probíhat ve skupinkách maximálně 15 osob. Blíží se také obnovení výuky na prvních stupních základních škol.

 

Dezinfekci a ochranné pomůcky Moravskoslezský kraj zajistil pro 159 škol a školských zařízení, které zřizuje. Konkrétně se jedná o mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoř, vyšší odborné školy, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Výdejní místa pro jednotlivé školy byla v Ostravě, Opavě, Novém Jičíně, Frýdku-Místku, Bruntále a Karviné. „Distribuce se ujali zaměstnanci krajského úřadu. Všem kolegům z odboru školství, mládeže a sportu děkuji za ochotu a spolupráci,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

 

Zdroj: MSK