ČR | Mamografický screening pomohl v České republice od svého zavedení v roce 2002 odhalit téměř 62 tisíc nádorů prsu. Za posledních 20 let došlo v souvislosti s tímto onemocněním ke snížení úmrtnosti o 31 procent.

Foto: Plakátek

Vyplývá to z dat Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Během této doby bylo provedeno přes 11 milionů screeningových mamografií. Pravidelný screening pomáhá odhalit rakovinu prsu převážně ve stadiích s velkou šancí na úspěšné vyléčení, přesto jej využívá jen 60 procent žen.

„Podpora prevence je zásadní prioritou Ministerstva zdravotnictví. Výborné výsledky mamografického screeningu jsou potvrzením jeho smysluplnosti a motivací pro rozšiřování screeningových programů i pro další diagnózy, u kterých je to odborně podložené,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Každoročně je odhaleno přes 7 tisíc nových případů onemocnění karcinomem prsu u žen, přičemž zhruba 1 700 žen v důsledku této nemoci každý rok zemře. Průměrný věk nově diagnostikovaných pacientek se zhoubným nádorem prsu je okolo 65 let, ale nádor se nevyhýbá ani mladším ženám. Karcinom prsu představuje jedno z nejčastějších onemocnění rakovinou u žen.

Ondřej Májek z Národního screeningového centra uvádí: „Za posledních 20 let se i díky mamografickému screeningu výrazně zvýšil podíl žen, u kterých je nádor prsu nalezen v nejčasnějším stadiu. Léčba těchto nádorů je dnes velice úspěšná. Na screening bohužel chodí pravidelně přibližně pouze 60 procent žen ve věku 45 až 69 let.“

V České republice mohou ženy přijít na bezplatné preventivní mamografické vyšetření od 45 let. Z veřejného pojištění je hrazeno toto vyšetření jednou za dva roky. Vyšetření se věnuje 73 specializovaných akreditovaných center, jejichž seznam lze najít na stránkách www.mamo.cz. Na tomto portálu lze najít všechny důležité informace ke screeningu pro širokou i odbornou veřejnost.

„Všechna screeningová centra jsou pravidelně sledována proto, aby byla dodržena všechna kritéria organizační, ale i medicínské kvality poskytovaných preventivních vyšetření. České ženy mohou na pojišťovnami plně hrazený screening docházet do kvalitních screeningových center až do konce života, což je v rámci screeningových programů v Evropě zcela jedinečné. Výsledky vyšetření jsou známy v rámci několika dní, některá centra vydávají výsledek ihned a dokonce okamžitě doplňují některá nezbytná vyšetření. Všechny ženy, kterým je objeven podezřelý nález, jsou dovyšetřeny a předány k léčbě do Komplexních onkologických center,“ uvádí primářka Skovajsová, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR.

Zdroj: MZČR