BRUNTÁL | Všem případným návštěvníkům lesů v okolí města Bruntálu se doporučuje, aby do nich nevstupovali ani nevjížděli na kolech. Okolní lesy jsou v těchto dnech jedno veliké otevřené pracoviště, kde se těží a přibližuje kůrovcové dříví a likvidují následky vichřice z minulého týdne (vyvrácené stromy, nalomené, zavěšené v sousedních korunách).

Foto: ilustrační – Pixabay

V této souvislosti upozorňují, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny je každý povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altánech mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým.

Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob. Nikomu ale není samozřejmě tímto varováním upřeno právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí.