KRNOV | Severovýchodní obchvat Krnova dostává finální podobu. Pro řidiče se otevírá nová komunikace dlouhá 7,8 kilometrů. Jezdit se po ní bude ve zkušebním provozu.

Foto: Facebook – Město Krnov

Brífinkem pro média, který organizovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, byl ve čtvrtek 30. září 2021 po 15. hodině ohlášen zkušební provoz na severovýchodním obchvatu města Krnova. Pro řidiče bude nová komunikace dlouhá 7,8 kilometrů otevřena ve stejný den okolo 19. hodiny.

Po celé délce ochvatu zatím platí omezení rychlosti na 50 km/h. Město Krnov na svých facebookových stránkách upozorňuje veřejnost, že v pondělí 27. září 2021 došlo ke změně přednosti v jízdě v křižovatkách s obchvatem v Hlubčické a Petrovické ulici. Hlavní komunikací již je trasa obchvatu. Zároveň žádá pěší a cyklisty, aby dbali na svou bezpečnost a důsledně používali podchody pod obchvatem.

 

Foto: Facebook – Město Krnov