KRNOV | Akce je pro děti ve věku 5–10 let. Soubor aktivit zaměřených na práci s papírem. Vyzkouší si vyrobit vlastní ruční papír a ukáží si jednoduché a zajímavé výrobky z papíru. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do učebny MIKS Krnov.