KRNOV | V knihovně se konalo letošní první Počteníčkové setkání, které chystají pro ty nejmenší v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart. A opět u toho nechyběly studentky Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov, které v rámci odborné praxe dramaturgicky připravily celý počteníčkový program.

Foto: Městská knihovna Krnov na Facebooku

Dětem zahrály pohádku „Proč byla zajíčkovi zima“ z knihy Chumelení Jiřího Kahouna a připravily také zimně laděné aktivity – od těch pohybových až po ty tvůrčí. Studentkám i pedagogům opět děkujeme za úžasnou spolupráci,” děkuje Městská knihovna Krnov na Facebooku.

Foto: Městská knihovna Krnov na Facebooku

Foto: Městská knihovna Krnov na Facebooku