KRNOV | Obavy o zdraví klientky měl v pondělí 20. března po poledni pracovník sociálních služeb. Ten ženě pravidelně přivážel jídlo, tentokrát však nikdo neotvíral. Přivolaná hlídka proto ihned po příjezdu rozbila skleněnou výplň dveří a vnikla dovnitř, kde spatřila ležící osobu. Strážníci kontaktovali rychlou záchrannou službu a než dorazila, poskytli ženě první pomoc, a následně pomohli s jejím přemístěním do sanitky.

Foto: ZZS MSK

Zdroj: MěÚ Krnov