KRNOV | Tento týden ve městě přibyly dvě nové stanice, v kterých si lze vyzvednout, nebo odevzdat sdílené kolo. Nacházejí se na točně autobusů v Petrově dole a u bytových domů na adresách Petrovická 72 a 74 (ve směru k hraničnímu přechodu). Celkem si tak lze v Krnově sdílené kolo půjčit už ve 32 stanicích.

Foto: MěÚ Krnov