KRNOV | Na základě statistických údajů ministerstva dopravy zbývá do konce roku vyměnit ještě 316 tisíc řidičských průkazů, kterým letos končí platnost. Ve správním obvodu Krnova se výměna týká ještě 1 174 řidičů.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si mohou o výměnu požádat osobně na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky přes Portál dopravy, kdy v případě elektronického podání je třeba, aby žadatel byl držitelem datové schránky. Při podání elektronické žádosti si může řidič vybrat, na kterém úřadu obce s rozšířenou působností si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Seznam všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR mdcr.cz.

Elektronicky i osobně je možné podat žádost o výměnu stávajícího řidičského průkazu, jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dnů, tak i ve lhůtě zrychlené, tj. do 5 pracovních dnů, kdy v případě zrychlené lhůty je však tento úkon zpoplatněn částkou 700 Kč. V případě elektronicky podané žádosti dochází k úhradě tohoto správního poplatku v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

Při osobním podání žádosti o výměnu řidičského průkazu je nutné doložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Papírové fotografie není třeba, je pořízena na místě, nebo stažena z registrů vedených ministerstvem vnitra. Nový řidičský průkaz lze vyzvednout osobně, nebo také na základě ověřené plné moci prostřednictvím zmocněnce, ale stávající doklad je nutné odevzdat při převzetí nového.

Pokud si řidič platnost dokladu neohlídá a sedne s neplatným dokladem za volant, tak riskuje uložení pokuty na místě do 2000 Kč nebo až 2500 Kč ve správním řízení.

Při vyřizování nového řidičského průkazu na krnovském oddělení registru vozidel a řidičských průkazů doporučujeme řidičům využít rezervaci termínu v rezervačním systému, který najdou na webu města krnov.cz v odkazu Online služby. Jeho prostřednictvím se mohou objednat až 60 dnů předem, návštěvu si naplánovat a předejít tím možným frontám.Petr Žukovský, vedoucí odboru správního.

Zdroj: MěÚ Krnov