KRNOV | Město Krnov vyhlašuje dotační program Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež zasažených válečným konfliktem na Ukrajině pro rok 2022. Jeho cílem je podpořit subjekty, které pro dětské válečné uprchlíky z Ukrajiny realizují pravidelnou nebo jednorázovou činnost v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a prevence kriminality.

Podmínky jsou zveřejněny na stránkách města: Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež zasažených válečným konfliktem na Ukrajině pro rok 2022.

Žadatelem mohou být právnické i fyzické osoby. Maximální výše dotace je 50 000 Kč na žádost. Spolufinancování projektu žadatelem není požadováno. Žádosti lze podávat od 1. do 12. srpna 2022.

Zdroj: MěÚ Krnov