KRNOV | Mnohem výkonnější je nová elektrocentrála, která slouží k zajištění kritické infrastruktury radnice. Dokládá to i skutečnost, že aby mohla být umístěna ve dvorním traktu budovy, pro snazší manipulaci, musely být provedeny drobné stavební úpravy.

Foto: MěÚ Krnov

„Uložena je v kontejneru, jenž jí chrání před povětrnostními vlivy. Vybavena je motorem Perkins a alternátorem Marelli o výkonu 34 kVA/27 kW s mechanickou regulací otáček, předehřevem motoru a s dobíjením startovací baterie,“ popisuje Roman Hradil z odboru investic a správy majetku a dodává, že pořizovací cena byla 451 620 korun bez DPH.

Vyšší výkon není jedinou výhodou nového zařízení, součástí je také automatické spuštění při výpadku elektřiny. Stávající elektrocentrálu umístěnou na půdě bylo totiž nutné nahazovat „ručně“, což mohlo v případě nutnosti jejího užití o víkendech či svátcích znamenat zdržení. I když se pak jedná o zařízení výkonné, není „v jeho silách“ v případě výpadku pokrýt chod celého úřadu, prioritou je na přechodné období zajistit funkci serverů a vybraných pracovních stanic.

„Je to stejné jako doma, kdy při výpadku elektřiny také hned nepotřebujeme všechny spotřebiče, ale chceme zachovat chod těch nejdůležitější. Na radnici k tomu může dojít i při krizové situaci na území obce, jako jsou vichřice nebo povodně, kdy musí fungovat krizový štáb zajišťující pomoc. Je proto nutné mít stabilní přívod elektrické energie pro dostatečný počet pracovních stanic, a to včetně vnitřní internetové sítě,“ vysvětluje referent krizového řízení Robin Bareš s tím, že před uvedením elektrocentrály do provozu byla do všech místností, které má napájet, přivedena nová elektroinstalace. „Předchozí elektrocentrálu jsme pořídili před 17 lety a vyhovovala plně potřebám. Od té doby však došlo k výraznému technologickému posunu, kdy bylo digitalizováno mnoho služeb a zvýšily se také nároky na kybernetickou bezpečnost, což s sebou přináší i vyšší spotřebu energie,“ uzavírá Robin Bareš.

O dalším využití staré elektrocentrály nebylo zatím rozhodnuto a je možné, že bude předána dobrovolným hasičům, městské policii nebo zůstane jako rezerva.

Zdroj: MěÚ Krnov