KRNOV | Cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy získal v pondělí 20. května ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí Karel Handlíř. 

Foto: Krnov – oficiální stránka města

K předání došlo v Praze na valném shromáždění, kde byli oceněni nejen pedagogové, ale také významní vědci, intelektuálové a talentovaní středoškolští i vysokoškolští studenti. Karel Handlíř se zařadil mezi osobnosti, jako jsou psychiatr Cyril Höschl, matematik Jaroslav Nešetřil nebo právník, historik, politolog, publicista a bývalý politik Petr Pithart, jimž byla letos udělena medaile za zásluhy o rozvoj vědy.

„Karel Handlíř v roce 2009 vytvořil a pravidelně inovuje systém podpory sociálně znevýhodněných žáků pro ZŠ Krnov, na které působí jako ředitel. Ve spolupráci s městem a s neziskovou organizací Reintegra se podílel na rozšíření tohoto systému podpory na všechny základní školy v Krnově. S pedagogy se cíleně věnuje postupnému zlepšování klimatu školy a vztahům učitel-žák-rodič, rozvoji matematické, kritické a čtenářské gramotnosti prostřednictvím konstruktivistických metod výuky. Věnuje se také rozvoji proinkluzivní výuky a podpoře informačních a komunikačních technologií a v neposlední řadě také podpoře formativního přístupu ve výuce. Rozvoj pedagogů podporuje i prostřednictvím koučování, mentoringu a kolegiálního poradenství,“ přibližuje rozhodnutí na webových stránkách Učená společnost České republiky, která sdružuje významné vědce působící na našem území, a jejímž hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Zdroj: Krnov – oficiální stránka města