KRNOVSKO | Krajská veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, která byla potvrzena v chovu drůbeže na území Polska, v lokalitě Równe, vojvodství Opolské.

Foto: Pixabay

Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.

Rozlišuje se vysoce patogenní forma aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní forma aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Celá následující katastrální území:
Bohušov, Dolní Povelice, Karlov u Bohušova, Kašnice u Bohušova, Nová Ves u Bohušova, Dívčí Hrad, Sádek u Dívčího Hradu, Bučávka, Horní Povelice, Liptaň, Piskořov, Osoblaha, 692328 Matějovice, Nový Les, Víno, 750514 Koberno, Městys Rudoltice, Pelhřimovy, Ves Rudoltice.

Opatření se týkají také katastrálních území Krásné Loučky – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57, a Krnov-Horní Předměstí – východní část katastrálního území, kdy hranici tvoří silnice č. 57.

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem.

Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:
provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež (dále jen chovaní ptáci), s výjimkou domácností, které chovají ptáky v zájmovém chovu (druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci). Provede se soupis pro hospodářství v ochranném pásmu a pásmu dozoru zvlášť, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství (počet drůbeže lze odhadnout); tento soupis předat KVS nejpozději do 6.02.2023.

Zdroj: Krajská veterinární správa