ČR | V souvislosti s tragédií, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy vyhasly životy mnoha lidí, lze očekávat, že tato hrůzná událost nezůstane bez reakce žáků ve školách, ale i mimo ně. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přichystalo pro pedagogické pracovníky doporučení, jak s dětmi, žáky a studenty (dále jen “žáky”) o takové situaci hovořit. Rady mohou využít i rodiče a příbuzní žáků během vánočních prázdnin.

Zdroj: MŠMT

1. Ujistěte své žáky, že jsou v bezpečí, a ujistěte je, že jste tady pro ně, že se na Vás mohou s každou svou otázkou obrátit, že jste připraveni bavit se o jejich emocích a pocitech. Je třeba žáky ubezpečit, že pocity smutku, nejistoty i strachu jsou naprosto pochopitelné a že jste připraveni jim pomoci se ve složitém světě zorientovat. Vnímejte jejich emoční stav, poslouchejte jejich slova, vnímejte případnou změnu v jejich chování.

2. Nechte žáky o této tragické události mluvit, budou-li chtít, umožněte jim klást otázky, nechte zaznít jejich myšlenky.

3. Reagujte pravdivě, samozřejmě formou přiměřenou jejich věku, snažte se bránit diskusím o různých konspiračních teoriích a vhodné nebudou ani debaty o motivech pachatele.

4. Současně poukažte na všechny dobré a pozitivní události, kterých jsme v naší zemi pravidelně svědky, a ujistěte žáky o připravenosti, kvalitě a profesionalitě našich bezpečnostních složek, které významně přispívají k tomu, že Česká republika stále patří mezi nejbezpečnější země světa.

5. Se staršími žáky lze samozřejmě diskutovat i o tom, zda a jak je možné podobným situacím zabránit, jaká očekávání je v tomto směru vhodné mít od jednotlivců i společnosti apod.

6. Doporučte případně i rodičům, aby se svými dětmi omezili sledování médií a vyhýbali se různým expresivním záběrům či textům, a naopak aby s dětmi prováděli nejrůznější společné aktivity a sna-žili se o maximálně příjemně strávený společný čas, obzvláště v těchto dnech.

7. Nezapomínejte ani sami na sebe.

Ve veřejném prostoru je k dispozici řada nejrůznějších doporučení, metodik, infografik a návodů, s jejichž pomocí lze těžké situace zvládnout lépe a které můžete při svých intervencích využít. Zmínit lze např. velmi promyšlené a respektované materiály Centra Locika.

Další doporučené odkazy:
Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni!   – edu.cz
https://www.hzscr.cz/clanek/psychologicka-sluzba-materialy-ke-stazeni-a-odkazy.aspx

Děkujeme Vám za pochopení a statečnost v těchto náročných dnech.

Zdroj: MŠMT

Zdroj: MŠMT

Zdroj: MŠMT

Zdroj: MŠMT