RÝMAŘOVSKO | Na Sovinci probíhají příležitostné výstavy, jsou zde pořádány kulturní akce, zejména vystoupení šermířských skupin, divadelních souborů a hudebníků a prezentována tradiční řemesla.

Foto: Muzeum v Bruntále

Hrad Sovinec se nachází na jižním okraji masivu Nízkého Jeseníku, 13 km od města Rýmařova. Na Sovinec se můžete dostat pěšky, na kole, autem nebo autobusem. Přímo v centru obce je parkoviště s kapacitou cca 30 aut, v hlavní sezónu jsou dále otevřena odstavná parkoviště nad a pod obcí Sovinec. Hrad Sovinec není provozovatelem žádného výše uvedeného parkoviště.

Původní hrad, založený bratry Pavlem a Vokem z moravského rodu Hrutoviců mezi léty 1329 – 1332 představoval válcovou věž – bergfrit a palác. Za třicetileté války byl hrad Sovinec dobyt Švédy. Za druhé světové války sloužil hrad Sovinec jako zajatecký tábor pro francouzské důstojníky.

Hrad Sovinec byl v roce 1945 zestátněn a v roce 1965 převeden do správy bruntálského muzea. V rekonstruovaných prostorách hradu (Jižní palác, purkrabství, konírny, tzv. Remter, budovy bran) jsou instalovány expozice týkající se historie objektu, hlavní věž hradu poskytuje výhled do překrásné krajiny sovineckého přírodního parku.

Zdroj: Muzeum v Bruntále