RÝMAŘOVSKO | Akce se koná 6.-7.srpna 2022 a je zaměřena na 30tiletou válku a dobývání hradu Sovince švédskými vojsky. Po oba dny v pravé poledne bude na V. nádvoří divadelní rekonstrukce obléhaní hradu švédskými vojsky.

Foto: Plakát akce 🙂