KRNOVSKO | Lesní správa města Krnova hospodaří na městském lesním majetku o výměře 1671 hektarů. Od svého založení před osmadvaceti lety do konce loňského roku vytěžila celkem 709 694 m3 dříví a zalesnila 644 hektarů. 

Foto: MěÚ Krnov

Již od vzniku společnosti se lesníci při obnově porostů snaží nezakládat monokultury dřevin. Jelikož nabídka dřevin nebyla moc pestrá a některé se ukázaly do našich podmínek nevhodné, vyhrávala zpočátku směs smrku a buku s příměsí modřínu a borovice. Javor a jasan jsme museli vyřadit z důvodu nemocí a špatného odrůstání a dub nám ještě do nedávna v oblasti Purkartic neumožnoval sázet lesní zákon, uvádí jednatel společnosti Ivan Vrátný.

V současnosti kromě dubu přibyly ještě další druhy – olše, jilm a douglaska. „Žádoucí by bylo větší zastoupení jedle. Je to s ní ale složitější. Školkaři se do jejího pěstování příliš nehrnou, jelikož roste příliš pomalu a na záhonech často trpí mrazem. Je stínomilnou dřevinou a nemá na velkých holinách po kalamitě optimální podmínky a rovněž trpí vymrzáním. Jedli bychom chtěli do porostů vysazovat až následně, jako podsadbu pod přípravný porost u ploch, které samy zarůstají jeřábem, břízou a osikou a které nebudeme uměle obnovovat. Tím bychom také chtěli zajistit, aby na vytěžených plochách nevznikaly do budoucna plochy stejnověkých porostů, které by byly opět ohrožené živelnými kalamitami,“ vysvětluje Ivan Vrátný.

Hlavní starostí lesníků je provést obnovu vzniklých holin po kůrovcové těžbě a zajistit na nově vysázených plochách následnou péči, zejména ožínání a nátěr proti okusu zvěří. „Tady narážíme na nedostatek pracovníků, kteří by tyto práce zodpovědně provedli. Hlavně u ožínání je potřebná trpělivost a svědomitost, aby i s buření nedošlo k vykosení sazenic, které se v trávě těžce hledají. Když si k tomu ještě přidáte letní vedro, dotěrné mouchy a občas napadení rozdrážděnými vosami, tak není pracovníkům co závidět,“ říká jednatel.

Noční můrou pro lesní správce je postupné odumírání smrkových mlazin a zbytkových smrkových porostů působením parazitické houby václavky obecné. Ta se přes kořenový systém dostává do kmene stromu, kterému odebírá živiny a vodu a způsobuje hnilobu kořenů i oddenků.

Letošní rok je pro lesní správu výjimečný. Čeká ji velké stěhování. Kvůli budoucí individuální výstavbě pod Kabátovým kopcem musí opustit zdejší průmyslový areál, kde dosud provozuje dřevosklad a halu pro uskladnění techniky. „Stěhujeme se do areálu statku ve Starých Purkarticích, kde již využíváme jeden hospodářský objekt ve vlastnictví města, zakoupený pro naši potřebu v minulosti. Nyní k němu přibude nová hala. Zrušení manipulační plochy na Ježníku pro nás ale znamená přehodnocení technologie venkovní výroby manipulace dřeva, která je hlavně v oblasti Ježníku, z důvodu pestré dřevinné skladby, hodně složitá,“ uzavírá Ivan Vrátný.

Zdroj: MěÚ Krnov

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.