MSK | Přichází jaro a s ním také jarní úklid a vycházky do přírody. A tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.

Foto: HZS MSK

 

Vždyť jen od letošního února vyjeli moravskoslezští hasiči k 68 požárům trav a odpadu v souvislosti s jarním úklidem. Oheň rozdělaný v přírodě v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy. Provádět vypalování porostů je však zakázáno!

Někteří občané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů, stále nerespektují upozornění hasičů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu. Přitom si neuvědomují nejen to, že porušují zákon, ale také ohrožují svým nezodpovědným jednáním své okolí.

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na svých pozemcích. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení případného požáru např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. Zapomínat se nesmí ani na dohled nad ohništěm po celou dobu pálení a následný dozor po uhašení.

V případě větrného počasí je vhodné pálení rovnou odložit na jiný den. Vítr může ohniště snadno rozfoukat do okolí.

Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, rozdělávání nebo udržovat otevřené ohně mimo vyhrazená místa; rozdělávání nebo udržování otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby předem nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru na číslo 950 739 814 nebo elektronickým formulářem pod názvem „Pálení klestí“ na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.

Za nerespektování bezpečnostních pravidel případně způsobení požáru je možné uložit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokuty až do výše 500.000 korun, fyzickým osobám pak do výše 25.000 korun.

Zdroj: HZS MSK