ČR| V 9. kalendářním týdnu tohoto roku se celková nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky oproti předcházejícímu týdnu v České republice ještě mírně zvýšila, a to o 1,5 procent a dosáhla hodnoty 1 984 nemocných na 100 000 obyvatel.

„Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že i nadále přetrvává plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkulují oba typy virů, tj. jak chřipky typu A, tak i chřipky typu B, a to s převažujícím podílem chřipky typu B,“ uvedla Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

ČR v minulém týdnu dosáhla vrcholu epidemie, jejíž dynamika se mění jen velmi pomalu. V tomto týdnu je vzestup evidován především ve skupině dospělých nad 25 let věku, nejvyšší poté (o 9 %) ve skupině nad 60 let věku. Nemocnost kolísá a nejvyšší je stále hlášena z krajů Libereckého, Moravskoslezského, Plzeňského, Pardubického a Jihomoravského. Ve všech těchto jmenovaných krajích nemocnost stále přesahuje hodnotu 2 000 nemocných na 100 000 obyvatel.

„I nadále platí doporučení pokud možno se vyhýbat větším uskupením lidí a ve zvýšené míře dbát na dodržování základních hygienických pravidel, tedy kýchat do kapesníku a pravidelně si mýt ruce i po cestě hromadnou dopravou. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu dále šířit,“ upozorňuje Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti i nadále monitorují.

Situace v Evropě odpovídá předpokladům pro tuto roční dobu. Celá západní Evropa je stále ještě ve fázi plošné epidemie. Nemocnost klesá mírně, v některých státech kolísá či spíše stagnuje stejně jako v ČR. U našich sousedů (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko) je doposud plošná epidemie. Cirkulují oba typy virů, tj. jak chřipky typu A,
tak i chřipky typu B, a to s vyšším podílem chřipky typu B.

Zdroj: MZ