ČR | Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce.

Foto: Pixabay

Zásah je třeba provést v období vegetačního klidu od 15. listopadu. Pokud se tak nestane a bude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pověřený pracovník oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.

V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte energetiky na lince 800 850 860.

Zdroj: ČEZ Distribuce