ČR | Na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím nového elektronického systému DiPSy, a to buď plně elektronicky nebo výpisem. Z celkem 150 000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů.

Foto: Pixabay

Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

„Vysoké procento přihlášek, které uchazeči a jejich rodiče podali elektronicky, významně předčilo všechna očekávání. Je důkazem toho, že mé rozhodnutí o digitalizaci přijímacího řízení bezprostředně po mém nástupu do funkce ministra školství bylo správné. Chci poděkovat všem uchazečům a rodičům za důvěru a ochotu využít nový digitalizovaný způsob podávání přihlášek hned v prvním roce jeho spuštění a ředitelům a dalším zaměstnancům škol za součinnost a spolupráci na cestě, která přijímací řízení posouvá do 21.století, “ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. Finální hodnocení však bude podle ministra možné až po skončení celého procesu přijímacího řízení.

Elektronické přihlašování na střední školy se týkalo maturitních i nematuritních oborů. Kromě více než sto tisíc deváťáků se na střední školy hlásily také desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, žáků středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo uchazečů z řad dospělých hlásících se do dálkového, zkráceného nebo večerního studia. „Díky digitalizaci budeme mít vůbec poprvé také celkový přehled o tom, jaký je zájem o různé obory ze strany uchazečů napříč republikou,“ dodal ministr.

Pro rodiče a školy byly zřízeny informační telefonní linky, kam se mohli při podávání přihlášek obrátit o radu. Od 1. do 20. února bylo na lince ministerstva pro rodiče vyřízeno více než 6200 dotazů, na lince Cermatu určené primárně pro školy pak téměř 3500 dotazů.

Do konce února teď na školách zadávají do systému listinné přihlášky a provádí kontrolu těch, které byly podány elektronicky nebo výpisem. Systém pak uchazečům přidělí registrační číslo a pomůže školám s případným rozesláním pozvánky na školní kola přijímacích zkoušek nebo na jednotnou přijímací zkoušku. Výsledky prvního kola se uchazeči dozví 15. května, a to buď přímo v systému DiPSy nebo na webu či jiném veřejně přístupném místě školy.

Novinkou letošního přijímacího řízení byla také možnost podat přihlášku až na tři obory nebo školy, které uchazeči podle priorit v přihlášce seřadili. Cílem všech změn bylo zmírnit stres a nejistotu uchazečů i rodičů, kterou způsoboval předchozí systém se dvěma přihláškami využívající zápisové lístky. Závazná prioritizace totiž umožní, že systém rozřadí žáky do škol na základě jejich výsledků vzhledem ke kritériím pro přijetí jednotlivých oborů nebo škol a jejich pořadí uvedených v přihlášce. Zápisové lístky tak bylo možné zrušit.

Pokud se uchazeč rozmyslí a na školu, kam byl přijat, nastoupit nechce, je možné se vzdát přijetí. To ale neznamená automatické přijetí do další školy v pořadí, musí se přihlásit do druhého kola přijímacích zkoušek. Pravidla pro druhé kolo jsou obdobná jako pro první, s výjimkou konání jednotné přijímací zkoušky. Ta se ve druhém kole nekoná, její výsledky se počítají z kola prvního. Do třetího kola je možné podat libovolný počet přihlášek. Přihlášky už se pak podávají pouze tiskopisem do každé zvolené školy samostatně. Podrobné informace jsou na www.prihlaskynastredni.cz

Zdroj: MŠMT