MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | Informaci o potřebě záchrany vysíleného zvířete ohlásil, v pravé poledne, všímavý občan městské části Dolní Lištná v Třinci místní jednotce dobrovolných hasičů. Dle dostupných informací se laň v prudkém a těžko přístupném korytě potoka pohybovala již druhý den a nebyla schopna dostat se zpět na břeh.

Foto: HZS MSK

K místu události tak  ve čtvrtek 1.února 2024 okamžitě vyrazila místní dobrovolná jednotka z Třince-Dolní Lištné, aby provedla prvotní průzkum a celou situaci zhodnotila. „Velitel družstva jednotky vyhodnotil danou situaci, z hlediska záchrany zvířete, jako náročnou, a to především z důvodu nepřístupného terénu. Ten neumožňoval využití vyprošťovací techniky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Bylo tedy nutné najít jiné řešení, jak vysílenému zvířeti pomoci,” uvedla Kamila Langerová, tisková mluvčí HZS Moravskoslezského kraje.

„Jako jedinou možností, jak zachránit vysílenou laň, bylo její nasměrování k nedalekému jezu, jehož okolí bylo přístupnější. Jednotka za pomocí nastavovacích žebříků a lana zajistila zvíře a snažila se za pomoci vlastních sil, tedy pouze pomocí rukou, vysílenou laň vytáhnout na vysoký a kamenitý břeh potoka. Bohužel, kombinace váhy zvířete a náročného terénu neumožňovala bezpečné vytažení laně zpět na břeh, do akce tedy byla povolána i jednotka profesionálních hasičů z Třince,” sdělila dále mluvčí.

Hasiči posíleni o další páry rukou, vytáhli podchlazenou laň do bezpečí a za pomocí suchých dek ji poskytli tepelný komfort a následnou pomoc při postavení zpět na nohy. Zachráněná laň na závěr věnovala hasičům vděčný pohled a odklusala do lesa.

„Závěrem by jednotka sboru dobrovolných hasičů z Třince-Dolní Lištné ráda poděkovala panu Jindřichu Cieslarovi, kterému nebyl osud zvířete lhostejný a celou událost nejen nahlásil, ale aktivně se i podílel na záchraně zvířete,” řekla mluvčí.

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK