MSK | Ostravští preventisté v červencovém měsíci navštívili vybrané doučovací LETNÍ KEMPY 2021 v rámci snižování negativních dopadů pandemie Covid – 19. První letní kemp se konal v Ostravě Proskovicích, za účasti přibližně 35 dětí. Děti se zapojily do besedy na téma bezpečí v dopravě, vlastní bezpečí, aktivně odpovídaly na otázky a besedu doplnily vlastními příběhy. 

Foto: Policie ČR

Druhý letní kemp proběhl v T – centru Krokodýl v Ostravě Dubině, kterého se zúčastnilo přibližně 75 dětí, mezi nimiž byly i děti ze zasažených oblastí tornádem. Celá akce započala krátkou besedou na téma vlastní bezpečí a také rizikové chování na sociálních sítích. Následně proběhlo několik soutěží, které do celé akce vnesly napětí, zábavu a správnou soutěživou náladu. Všichni účastnici kempu obdrželi preventivní materiály v podobě pexes, omalovánek a dalších zajímavých preventivních pomůcek.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.