MSK | Všichni ukrajinští občané, kteří získali dočasnou ochranu do konce roku 2022, mají nárok na její prodloužení, a to prostřednictvím online registrace a následnou osobní návštěvou pracoviště. Pokud držitelé dočasné ochrany neprovedou online registraci do 31. března 2023, dočasná ochrana zanikne a budou o ni muset žádat znovu.

Foto: Měú Krnov

Bližší informace zde:

pdfProdloužení dočasné ochrany – česky

pdfProdloužení dočasné ochrany – ukrajinsky

pdfDočasná ochrana – zástupce nezletilé osoby – česky