BRUNTÁL | Po dvouleté odmlce měli žáci 3. – 6. ročníků naší školy možnost zhlédnout v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení v anglickém jazyce, které pro ně do Bruntálu přivezl The Bear Educational Theatre z Prahy.

Foto: Anna Kodeda

První představení „Jackie and the Giant – Jackie a obr “ bylo určeno pro mladší věkovou kategorii, tedy žáky 3. – 4. ročníků. Interaktivní pohádka o mladé dívce Jackie, která utíká od zlého obra, který ji chce sníst. Jackie zjistí, že obr může sníst také děti v publiku, takže spolu s dětmi musí spolupracovat, aby porazili zlého obra, který mluví pouze anglicky. V průběhu vystoupení si děti spontánně a přirozeně procvičovali základní gramatiku a slovní zásobu. Představení bylo z 95% v anglickém jazyce.

Představení s názvem „The Alien grammar show “ pak navštívili žáci 5. 6. ročníků. Vtipný příběh o tom, jak mimozemšťané přistáli v naší škole! Vypadají a chovají se stejně jako lidé. Jediný způsob, jak je objevit, je pozorně naslouchat tomu, co říkají. Mimozemšťané totiž vždy udělají chybu, když kladou otázky v angličtině. Představení bylo z 95% v anglickém jazyce a velmi interaktivní formou revidovalo základní gramatiku otázek.

Odezvy na obě anglická představení byly nejen od žáků, ale i pedagogů, velmi pozitivní. Vysoce hodnotíme interaktivní provedení, vtipnost a edukační i výchovné prvky.

Už nyní se proto těšíme na další anglické představení z tvorby The Bear Educational Theatre z Prahy.

Autor: Anna Kodeda, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Foto: Anna Kodeda