ČR | Dnešní den má být i připomínkou církevního reformátora Jana Husa, který byl upálen za své názory v německé Kostnici. Zemřel 6. července 1415.

Foto: Pixabay

Jan Hus byl český náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog a římskokatolický kněz. Byl jedním z prvních reformátorů církve.

Kněz Jan Hus studoval v letech 1390 až 1404 svobodná umění a teologii na Univerzitě Karlově. Stále poukazoval na církev a její odvracení od prvotních ideálů a odmítal její institucionalizaci. Opovrhoval kněžími žijícími v hříchu či kupčení s odpustky.

 

V očích církve se stal kacířem. Odmítal odvolat vše co řekl, a proto byl rozhodnutím církevního koncilu 6. července 1415 upálen. Jeho smrt pak vedla v českých zemích k husitské revoluci.