ČR | Letos vyšla první adventní neděle na poslední listopadový víkend. Další nás čekají pátého, dvanáctého a devatenáctého prosince. Ve většině domácností se dnes zapálí první svíce na adventním věnci.

Foto: ilustrační – Pixabay

První adventní neděle může každý rok začínat vždy mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Čtvrtá neděle pak může vyjít i na Štědrý den. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec.

První adventní neděle předznamenává příchod Vánoc. První neděle se označuje železná, druhá bronzová, třetí stříbrná a čtvrtá zlatá. Pro křesťany první adventní neděle připomíná příchod Ježíše Krista. Věřící přinášejí věnce do kostela, kde je kněz požehná.

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Platí tedy tyto podmínky podle bodu 15 Usnesení Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066:

V bodě 15. usnesení vlády ČR ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření je uvedeno:

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,

Povinnost nošení respirátorů či nanorušek, rozestupy a desinfekce.

Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
Povinnost nošení respirátorů.

Dezinfekce u vchodu do kostela.

Nařízení Vlády ČR ze dne 25. listopadu 2021 naleznete zde.