DÍVČÍ HRAD | Ženy v Dívčím Hradě měly v pondělí 11. března 2024 příležitost oslavit Mezinárodní den žen v Obecní hospůdce Dívčí Hrad. Místní obecní úřad pro ženy připravil posezení, které zpestřilo i vystoupení dětí z místní mateřské školy.

Foto: Zdenka Spurná

Děti zarecitovaly veselé básničky a zazpívaly krásné písničky, které si s nimi připravila jejich učitelka Jana Sulková. Všechny zúčastněné ženy přivítal starosta obce Jan Bezděk společně s místostarostou Grigorem Čaflakisem, po slavnostním přípitku rozdali ženám květiny v květináči. V obci je již tradicí, že se ženy na této akci navzájem hostí svými specialitami.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná