DÍVČÍ HRAD | Pozorovaný červený zákal na řece Osoblaze v obci Dívčí Hrad je způsoben stavební činností na vodním toku Mušlovský potok.

Foto: Zdenka Spurná

„Tento tok je ve správě Lesů ČR a ještě zhruba 14 dní bude na toku v obci Pitárné realizována stavba, při které dochází mimo jiné k zásahu do nivelety dna, při níž se uvolňuje “červený zákal”. Stavba byla řádně projednána a povolena,” sdělil Jaroslav Hlaváček, vedoucí VHP Krnov.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná