MSK | Zástupci dětských domovů z regionu si na krajském úřadě převzali didaktické pomůcky s romskou tematikou. Informační panely vstřícně a jednoduše prezentují historii, kulturu a jazyk Romů.

Foto: MSK

„Rozšiřování povědomí o romské kultuře, jazyku a historii je velmi důležité. A to nejen pro vstřícnější vnímání menšin. Pomůcky, které byly dnes dětským domovům předány, mohou být nápomocné i při budování identity romských dětí, které z nejrůznějších příčin v dětských domovech vyrůstají. Byl bych rád, kdyby se tyto pomůcky časem staly běžnou součástí výbavy také všech škol, a vnímám to jako podnět na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jejíž jsem členem,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Informační panely vytvořil sociální podnik Cesta do školy. Díky sponzorům a dárcům je spolek Slovo 21 mohl dětským domovům nabídnout zdarma.