KRNOV | V Mateřské škole Mikulášská se ve čtvrtek 19. října dopoledne uskutečnilo hasičské cvičení, kterého se zúčastnili hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, stanice Krnov spolu s dětmi a zaměstnanci této školy. Cílem bylo prověřit koordinaci postupu evakuace dětí pod vedením pedagogů z budovy školy na stanovené shromaždiště.

Foto: MěÚ Krnov

Pro děti této věkové kategorie, která ještě nikdy neměla možnost si v praxi vyzkoušet postup při požárním poplachu, je cvičení šetrnější, než neohlášený zásah. V praxi se děti hasičů v masce a ve výstroji bojí, jsou rozrušené a nedokážou vzniklou situaci vyhodnotit. Stává se to i u starších dětí v základních školách.

Akce proto měla nejprve teoretickou část, kterou vedl nadstrážmistr Kamil Beinhauer. Děti a zaměstnankyně mateřské školy seznámily se směrnicemi, postupy a vybavením hasičů pro evakuaci. Hasiči dětem předvedli zásahový oblek a dýchací techniku, ukázali, jak funguje záchranná evakuační maska. Vysvětlili dětem a pedagogům, jak se mají chovat, když vypukne požár.

V druhé části byl pomocí zadýmovače vytvořen fiktivní požár, který byl lokalizován v šatně budovy. Zásahu velel Jaromír Tulis, který celou akci koordinoval. Jím určení zasahující hasiči ze směny A hasičské stanice v Krnově byli pověřeni provést lokalizaci místa požáru a následně byl stanoven další taktický postup, včetně evakuace osob. Dvě děti, které se schovaly, hasiči vyvedli z budovy v záchranných evakuačních maskách.

V průběhu cvičení si všichni prakticky vyzkoušeli, a tím i zafixovali, správný postup, nebáli se a získali správné návyky. Na závěr hasiči dětem a pedagogům shrnuli, co bylo správně, a upozornili na zjištěné nedostatky.

Doufáme, že spolupráce hasičů s Mateřskou školou Mikulášská bude pokračovat. Za popud ke cvičení, snahu a úsilí děkujeme veliteli hasičské stanice v Krnově Pavlu Jendřejkovi, hasičům ze směny A pod vedením Jaromíra Tulise a preventistovi hasičské stanice Krnov, nadstrážmistru Kamilu Beinhauerovi. Ing. Lucie Grešková, technik požární ochrany.

Zdroj: MěÚ Krnov