KRNOV | V rámci tradiční sbírky v sobotu 6. ledna 2024 Charita Krnov připravila průvod s Třemi králi, živým velbloudem i pastevci. Připojit se k nim mohl každý na trase vedoucí od kostela sv. Martina na Hlavní náměstí, kde se Kašpar, Melichar a Baltazar poklonili Ježíškovi a předali mu dary.

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov