ČR | Na dnešní den, sobotu 12. října 2019, vláda České republiky vyhlásila státní smutek. Vzpomíná se na fenomenálního zpěváka Karla Gotta.

Foto: Zdeňka Spurná

Vláda České republiky v úterý 8. října 2019 na svém zasedání schválila uspořádání pohřbu se státními poctami k uctění památky fenomenálního zpěváka Karla Gotta, který zemřel v úterý 1. října 2019 ve věku 80 let.

Zádušní mše za Karla Gotta, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka, se uskuteční v sobotu 12. října 2019 v 11 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže. Přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku.

Vláda České republiky zároveň vyhlásila den 12. října 2019 dnem státního smutku. Při státním smutku se na budovách, na kterých se vyvěšuje státní vlajka zejména při příležitosti státních svátků, vyvěšuje státní vlajka na znamení smutku. Vlajková výzdoba začíná v 16 hodin předcházejícího dne a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního smutku.

Na znamení smutku se vlajka spustí na půl žerdi. Není-li v době vyhlášení státního smutku státní vlajka vyvěšena, postupuje se při jejím vyvěšení tak, že se nejprve vztyčí až na vrchol stožáru (nechá se cca 5 vteřin vlát) a následně se spustí. Je-li již vyvěšena, spustí se na půl žerdi.

Pokud je současně se státní vlajkou na jiném stožáru vyvěšena jiná vlajka, resp. jiné vlajky, je nutno spustit na půl žerdi i tyto vlajky, a to do stejné výše, jako je spuštěna vlajka státní. Spuštění vlajky na půl žerdi je ovšem možné pouze při vyvěšení vlajky na vlajkovém stožáru.

Není-li možno státní vlajku vyvěsit na půl žerdi zejména proto, že je na dotčené budově vyvěšována formou praporu do držáku (tuleje), postupuje se následovně.

„Je-li na budově jen jeden držák, vyvěsí se místo státní vlajky černý prapor. Jsou-li na budově dva držáky, vyvěsí se státní vlajka nalevo při čelním pohledu na budovu a černý prapor napravo. Je-li na budově více držáků (a na všech budou vyvěšeny vlajky/prapory), platí obecná pravidla hierarchie vlajek – tedy státní vlajka je vždy na nejčestnějším místě,“ informovala Klára Dlubalová z Ministerstva vnitra ČR.

Na znamení státního smutku se nikdy nevyvěšuje na společném stožáru státní vlajka s černou vlajkou!

Foto: Usnesení vlády ČR