BRUNTÁL | Poznání osobnosti, svého já, je důležité v jakémkoliv životním okamžiku, v němž se ocitneme. Jedním z takových momentů pro naše nejstarší žáky je volba vhodné SŠ a budoucího povolání. Musí se rozhodnout podle svých požadavků a preferencí, podle svých silných a slabých stránek.

Foto: Anna Kodeda

Člověk, který si je vědom svých hodnot, se rozhoduje lépe než ten, který o sobě neví skoro nic. Právě proto, aby se naši žáci dokázali správně rozhodnout a uvědomili si své hodnoty, jsme navrhly program s názvem CESTA POZNÁNÍ.

 

Cílem programu je, aby se žáci nad sebou zamysleli a uvědomili si, co je na nich to nejlepší, v čem jsou opravdu dobří. K tomu jim má dopomoci také obdržené hodnocení a názory od jejich rodičů, jiných pedagogů a také spolužáků, tedy celý program je ukončen předáním složky sebepoznání, v němž obdrží mj. i jejich hodnocení své osobnosti. Program tak také napomáhá stmelení třídního kolektivu, žáci se zamýšlejí nad silnými a slabými stránkami svých spolužáků a učí se formulovat a sdělit svůj názor na ně, což zpětně napomáhá také uvědomění si svých vlastních hodnot.

 

Věříme, že jsme našim žákům napomohly a že výběr SŠ už pro ně nebude strašákem. Sami žáci byli s touto aktivitou i její formou velmi spokojeni. Děkujeme.

 

Autor: Anna Kodeda, Veronika Žáková

Foto: Anna Kodeda