ČR | Situace s lesními požáry, které sužují Řecko v průběhu celého léta se opět zhoršila a Řekové požádali prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany Unie během dnešního odpoledne o pomoc, konkrétně o letecké hašení a pozemní týmy hasičů. 

Foto: HZS MSK

Česká republika na tuto žádost obratem zareagovala a nabídla moduly pro letecké i pozemní hašení. Nasazení obou týmů zprostředkovalo během pár hodin MV-GŘ HZS ČR a jeho národní operační a informační středisko – obě nabídky byly řeckou stranou večer akceptovány.

recko_letak.jpgOdřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk zahrnuje kromě šestičlenné letecké posádky devět hasičů – velitele odřadu, čtyři letecké záchranáře (HZS Moravskoslezského kraje) a čtyři příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR, kteří se postarají o pozemní podporu a převoz dvou flexi tanků (velkoobjemových nádrží), které se mohou využít pro nabírání vody do bambivaků v terénu. Předpoklad je, že tým bude operovat na řeckém území sedm dní. Pozemní část týmu odjede do Řecka během úterý 22. 8. 2023, posádka s vrtulníkem odletí po zajištění nezbytných administrativních úkonů posléze. Cílem pro vrtulník bude letiště Tatoi severně od Athén. Tým pak bude operovat dál podle instrukcí Řeků.

Hasičský záchranný sbor ČR nabídl zároveň Řecku modul pozemního hašení. Ten je v pohotovosti už od druhé poloviny července, kdy situace s požáry v Řecku eskalovala poprvé. Odřad čítá celkem 64 lidí (53 hasičů, 7 záchranářů, 4 členové podpůrného týmu servisních pracovníků výrobců zásahových vozidel) a 33 kusů zásahové a další techniky. Připraveny jsou tři hasební segmenty, v každém jsou tři cisternové automobilové stříkačky, čtyřkolka s výbavou na hašení lesních požárů, dopravní automobily a vše doplňují další vozidla logistiky. Součástí je také tým Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy s vozidlem Fénix, který zajistí hasičům zdravotnickou podporu. Celý modul je koncipován tak, aby byl maximálně soběstačný pro nasazení po dobu až 10 dnů. Místo působení bude upřesněno. Odjezd se předpokládá v úterý ve 13 hodin ze shromaždiště v Podivíně (Jihomoravský kraj), předpokládáme dojezd modulu ve středu ve večerních hodinách do Řecka (s přestávkou v bulharské Sofii).

Modul pro letecké hašení

 • vrtulník Black Hawk s šestičlennou posádkou, bambivak na 3 tisíce litrů vody
 • velitel odřadu a 4 letečtí záchranáři (HZS Moravskoslezského kraje)
 • 4 příslušníci Záchranného útvaru HZS ČR
 • Přeprava: letecky vrtulníkem a pozemní cestou
 • Odjezd: 22. 8. 2023 – čas bude upřesněn

Modul pro pozemní hašení

 • 53 příslušníků HZS Středočeského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS hl. m. Prahy, Záchranného útvaru HZS ČR, SOŠ a VOŠ požární ochrany HZS ČR
 • 7 záchranářů ZZS hl. m. Prahy s vozidlem Fénix
 • 4 servisní pracovníci výrobců zásahových vozidel
 • Celkem 3 hasební segmenty, v každém segmentu jsou dvě cisternové automobilové stříkačky CAS 20, jedna CAS 30, dopravní automobil a čtyřkolka s přívěsem s výbavou na hašení lesních požárů
 • Další vozidla: nákladní automobily, kontejnery (např. tankovací), nosiče kontejnerů
 • Přeprava: pozemní cestou
 • Odjezd: 22. 8. 2023 v 13:00 ze seřadiště v Podivíně

 

22.srpna 2023, 10:00

Tým příslušníků HZS MSK v čele s velitelem modulu pro pozemní hašení plk. Ing. Jiřím Němčíkem vyrazil v 9:45 na seřadiště v Podivíně.

top