OLOMOUC (FOTO) | České vysoké školství prochází od roku 2016 zásadní proměnou. Dle novely zákona o vysokých školách mohou české vysoké školy vedle akademických akreditací nově žádat i o udělení profesní akreditace. První vysokou školou, která získala od Národního akreditačního úřadu pro vysokéškolství svolení k otevření profesně zaměřených studijních programů, byla Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s.

Model profesního vzdělávání má dlouhou tradici v Německu, Rakousku, Švýcarsku, ale i ve skandinávských zemích. Ty se v renomovaných žebříčcích srovnávajících kvalitu vzdělávání zpravidla řadí mezi světové lídry. Hlavní výhodou systému je propojení teoretického vzdělávání s praxí. Tím se tento typ akreditací liší od doposud uplatňovaného systému, který byl úzce spojen s vědeckým prostředím. Cílem profesního vzdělávání je vedle teoreticko-vědních poznatků naučit studenty v první řadě řešit problémy běžné praxe.

„MVŠO se již od svého vzniku zaměřuje na propojování teorie s praxí. Výuku jsme vždy doplňovali o případové studie vycházející z fungujících firem a zvali jsme na vyžádané přednášky a workshopy v hojné míře odborníky z praxe – podnikatele, zkušené manažery, finanční experty nebo odborníky na oblast práva či IT. Ti studentům rozšiřovali povědomí o reálném světě a sdíleli s nimi své zkušenosti. I díky tomu jsme byli na možnost žádat o nový typ akreditace dobře připraveni. Nový formát vzdělávání nám dává možnost ještě intenzivněji do výuky zapojovat odborníky z praxe, a díky tomu lépe připravovat studenty na jejich budoucí kariéru. O tom, že jsme se vydali správným směrem, svědčí i vysoká míra uplatnitelnosti našich absolventů, která dle dostupných dat hovoří o téměř 98% uplatnitelnosti našich absolventů.“, dodává Irena Kovačičinová, prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti.

Výraznější zaměření na praxi však neznamená v případě profesních akreditací ústupek od standardů teoretického vzdělávání. Naopak se hledají cesty, jak poskytnout studentům rychlý přístup k informacím, zefektivnit učící proces, a především zlepšit aplikaci vědomostí v praxi. Trendem se tak stávají vzdělávací portály a zlepšit jejich pochopení aplikací v praktických příkladech. I z tohoto důvodu MVŠO připravila portál EDULAM, na kterém studenti i veřejnost naleznou nejen skripta k jednotlivým předmětům, ale především výuková videa, na kterých akademičtí pracovníci MVŠO vysvětlují hlavní pojmy z oblasti ekonomie, managementu či marketingu. Vzhledem k tomu, že na MVŠO podporujeme studenty, kteří už budují své vlastní podnikání, je pro ně právě tento způsob výuky ideální.

Jak zmiňuje student MVŠO Josef Polzer, „teorii si můžeme díky studijním oporám na EDULAMu do značné míry doplnit sami, ale praktické dovednosti získané díky praxím, exkurzím nebo seminářům, které vedou externisté z praxe, bychom jinde nezískali. V tomto semestru budu například absolvovat předmět zaměřený na tvorbu reklamy Sklik na portálu Seznam.cz. Školit nás budou přímo odborníci ze Seznam.cz, kteří stojí u vývoje této platformy. Právě taková zkušenost je ohromně cenná, pokud chce člověk po škole uspět například jako podnikatel a chce přitom sám spravovat své marketingové aktivity.“

Kromě studijních programů zaměřených na ekonomiku a management nabízí MVŠO zájemcům tak studijní program Systémové inženýrství a informatika. Pod vedením odborníků z IT firem se studenti stanou součástí profesionálních IT projektů už v průběhu studia. Se zázemím v moderním BEA campusu Olomouc se mohou rozvíjet a připravit se na odborné certifikace (např. PRINCE2 Foundation, ITIL Foundation, MCSA a další), které absolventům zvyšují kredibilitu na pracovním trhu.

„Pokud použiji definici profesního vzdělávání jako systematické přípravy na vykonávání nějaké profese, pak jsem přesvědčen, že čím praktičtější tento proces je, tím má pro studenty větší přínos. Čím více zkušeností z reálného businessu, čím více zkušeností s živými procesy studenti získají, tím lépe dokáží pochopit a vstřebat teorii. A díky tomu jsou ve výhodě oproti studentům, kteří příklady a zkušenosti z praxe nemají. A to nejen z pohledu nižší či vyšší atraktivity pro potencionálního zaměstnavatele. Pokud mají zkušeností více, mohou si i sami porovnat různé styly fungování firem a lépe identifikovat optimálního zaměstnavatele pro budování své kariéry,“ hodnotí profesně zaměřené vzdělávací programy ředitel zákaznického servisu firmy DHL Petr Albrecht a zároveň také jeden z odborníků z praxe, kteří přednáší na MVŠO.

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.