KRNOV | Od loňského podzimu vede město Krnov. Změnil tak mnohaletou tradici, že v čele největšího města v bruntálském regionu stála žena. Redakci STA Bruntálsko nový starosta Krnova Tomáš Hradil prozradil, jaký byl jeho nástup do funkce a co chystají za velké investice. Více si přečtěte v rozhovoru!

Foto: MěÚ Krnov

Proč jste se rozhodl jít do politiky?

„Moji rodiče mě vždycky vedli k tomu, abych se zajímal o veřejné dění. Doma, třeba na rodinných oslavách se vedly plamenné diskuse na různá témata. Do politiky jsem se dostal přes sport. Vedu florbalový oddíl, řadu let jsem trénoval družstva od nejmenších dětí po dospělé, působil jsem ve sportovní komisi. V našem městě vidím obrovský, dosud nevyužitý potenciál, motivuje mě zkusit navázat na jeho úspěšnou předválečnou éru.“

Jak hodnotíte s odstupem času Vaše rozhodnutí stát se starostou největšího města v regionu, kterým je Krnov?

„Od mého prvního dne je to opravdová jízda, práce prakticky 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Třeba jedno dopoledne jsem měl jednání se squashovým oddílem, zástupci zahrádkářů, jednal jsem o rozvoji Krásných Louček nebo s provozovatelem Radničního restaurantu. Odpoledne jsem se účastnil jednání sportovní komise, poté se večer sešel s občany z Petrovické a Hlubčické ulice na veřejném projednání ke stavbě obchvatu, a ještě v noci se přesunul do Liberce na Školu zdravých měst. Na nějaké hlubší hodnocení bych asi potřeboval víc klidu.“

Co Vám dalo nejvíce práce po převzetí města po předešlém vedení?

„Moje role je specifická v tom, že jsem si jako starosta vzal do své gesce investice. Je to oblast, kterou považuji za klíčovou, ale taky časově náročnou. V minulých volebních obdobích se jim věnoval vždy někdo z místostarostů. Skloubit starostování, které obnáší řadu reprezentačních úkolů, s investicemi je velká výzva.“

S jakými pozitivními a negativními záležitostmi jste se na začátku setkal?

„Většinu klíčových úředníků jsem už znal, přesto mě mile překvapilo, jak kvalitní tým na úřadě máme. Nerad hodnotím jednotlivce, teď ale udělám výjimku. Klára Hazuchová je děvče, které má něco málo přes třicet, vede na úřadě veřejné zakázky. Její odbor musí každý rok zprocesovat stovky investic za více než 100 milionů korun. Chystají je od A do Z. Je to stresové prostředí, z jejího týmu, který trpěl už tak personálním podstavem, odchází tři lidé. Pracuje od rána do večera, zvládá to na jedničku. Kdybych byl ředitelem firmy, dám ji pětinásobný plat, jako starosta nemůžu.“

Jaké plánujete projekty a nápady ve městě realizovat?

„Máme toho v plánu hodně. Chtěli bychom zmodernizovat páteřní síť městských sportovišť (v dubnu budeme stavět tribunu a zázemí na zimním stadionu, chystáme nové městské lázně, chystáme rekonstrukci sokolovny, atletického stadionu…). V následujících letech chceme masivně investovat do veřejných prostranství na sídlištích, chystáme rekonstrukci ZUŠky, chtěli bychom koncepčně připravit plochy pro výstavbu bydlení, třeba na náměstí Minoritů. Spolupracujeme se SŽDC na rozvoji vlakové dopravy, s ŘSD na přípravě západního obchvatu, s Povodím Odry na krnovských řekách, s polskými partnery na cyklostezce po historické železniční trati. Chceme koupit Prior. Nudit se určitě nebudeme.“

Čeho chcete docílit, abyste po čtyřech letech ve funkci mohl říci, že jste spokojený s odvedenou prací pro město?

„Vedle těch “tvrdých” investičních projektů bych rád více spojoval úspěšné a aktivní občany z různých odvětví. Chystáme teď třeba setkání ředitelů školských zařízení, rád bych, aby se město začalo více potkávat s živnostníky a zástupci firem. Cílem je ještě v tomto volebním období různé tyto oblasti začít propojovat do jakéhosi “městského networkingu”. Náš úřad by se mohl stát hybatelem rozvoje.“

Jaký je Váš názor na realizovanou výstavbu krnovského obchvatu a plánujete v dalších částech pokračovat?

„Dobře se o mě ví, že jsem byl k obchvatu vždy kritický. Na druhou stranu, on má pozitiva, jen se projeví, až když se zprovozní. Teď jsou lidé naštvaní, stavba nepříjemně zasahuje do jejich životů, nezbývá, než zatnout zuby a vydržet. Musím ocenit stavbyvedoucího Petra Pietraszka, který s námi aktivně komunikuje, velmi dobře spolupracuje, chodí na veřejná projednávání a trpělivě reaguje na dotazy občanů. Ve spolupráci s ŘSD a Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 chystáme přípravu Západního obchvatu a přeložky Petrovické. Obě stavby považuji za mnohem důležitější než severovýchodní obchvat, který je teď ve výstavbě.“

Velkou změnou u vedení je, že navštěvujete různé lokality města a ptáte se občanů, co je nejvíce tíží a co chtějí změnit ve svém okolí. S jakými ohlasy se setkáváte? Co občany nejvíce trápí?

„Lidé se teprve učí, že mohou přijít na veřejné projednání a říct svůj názor, jak by mělo vypadat jejich okolí. Někteří občané se učí komunikovat mezi sebou. Takové veřejné projednání je leckdy spouštěčem výměny názorů různých sousedů, a to je myslím dobře. My se zase učíme, jak taková veřejná projednání pořádat. Snažíme se přizpůsobit časovým možnostem lidí, aby nám alespoň vyplnili dotazník, když už nemůžou přijít. Chystáme teď sportovní koncepci a za čtyři dny jsme dostali více než tři stovky vyplněných elektronických dotazníků.“

Máte dvě malé děti. Jak se dá skloubit řízení města a věnovaní se rodině?

„Je to náročné, ale dá se to. Být starostou znamená výrazné omezení volného času. Pokud vás ale práce baví, tolik vám to nevadí. Dětem se snažím věnovat co nejvíce – jsou mými nabíječi energie. I v tom náročném programu vozím dceru Elišku každý den do školky, máme s dětmi své každodenní malé rituály.“

Co byste závěrem vzkázal našim čtenářům?

„Život v našem regionu je hořkosladký. Historické dědictví a krásná příroda se mísí s chudobou a nedostatkem dobrých pracovních míst. Udržujme si optimismus, radujme se s každodenních maličkostí a snažme se být aktivní. V Krnově a okolí jsem narazil na tolik akčních, podnikavých lidí, pořadatelů akcí, vedoucích různých spolků, šikovných starostů. Právě v lidech, kteří nezahořkli nepřízní osudu, nezaměstnaností, zadlužením, vidím potenciál našeho regionu.“

Foto: MěÚ Krnov

Tomáš Hradil

Věk: 39 let

Vzdělání: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Systémové inženýrství a informatika

Rodina: ženatý, manželka Petra, dvě děti (Eliška 3 roky, Tomáš 6 měsíců)

Koníčky: Tím hlavním jsou moje práce a rodina, vedle toho (gastro)turistika, kino, seriály, knihy (zejména sci-fi žánr), vzdělávání v oblasti vedení lidí.

Motto: “Pesimisté mají vždy pravdu. Stejně tak jako optimisté. Je na Vás, kterým z nich budete.”