BRUNTÁL | Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) na železničních přejezdech v ulicích Opavské, Krnovské a Zahradní v Bruntále bude dočasně mimo provoz. Navržena je přechodná úprava provozu.

Důvodem navržené přechodné úpravy provozu je realizace akce „Doplnění výstroje přejezdového zabezpečovacího zařízení u PZS v km 0,352 (P7679) žst. Bruntál“, jedná se o přejezdové zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech P7679, P7680 a P7564, které budou mimo provoz.

Termín: 26. 2.2024 – 20. 3.2024 – vypnutí PZZ na železničním přejezdu P7679 a P7680 (Krnovská a Zahradní, výkres č. 1 a 2 – viz příloha ke stažení), 11. 3.2024 – 20. 3.2024 – vypnutí PZZ na železničním přejezdu P7564 (Opavská, výkres č. 3 – viz příloha ke stažení).

Navržena je přechodná úprava provozu.