BRUNTÁL | Největší svátek všech čestných dárců krve a krevních složek připadá každý rok na 14. červen. Na Transfúzních službách v Šumperku a Bruntále se proto tento pátek bude slavit. 

Foto: AGEL Transfúzní služba a.s

„Mnoho nových dárců si pro svůj první odběr symbolicky volí právě Světový den dárců. Už nyní se těšíme na všechny, kteří s námi přijdou slavit. Připravili jsme si pro všechny dárce drobné poděkování, občerstvení, a navíc soutěž o vstupenky na hudební festivaly,“ zve Marcela Kučerková, pracovník péče o dárce.

 „Díky skvělé a rychlé pomoci dárců s navýšením zásob plné krve se nám daří udržet zásoby na dostatečné úrovni. Bohužel není možné si z dlouhodobého hlediska vytvářet velké zásoby, kvůli relativně krátké trvanlivosti transfúzních přípravků, které se vyrábí z odebrané krve (42 dnů). Stále platí to, že v období prázdnin se zásoby sníží. Dárci nám totiž odjíždí na dovolené, častokrát do zahraničí a po návratu je nutná časová prodleva pro další odběr. Dalším faktorem je zvýšený počet úrazů v letním období. Proto prosíme dárce, aby k nám přišli darovat krev i o prázdninách,“ sdělil vedoucí lékař AGEL Transfúzní služby Šumperk MUDr. Radan Volnohradský.

Kromě předpokládaného nárůstu úrazů spojených se zvýšenou aktivitou a cestováním v období prázdnin je problémem i to, že při vycestování dárce na dovolenou do zahraničí je po návratu nutné zachovat daný časový odstup, než může přijít dárce opět k odběru. Toto omezení je nastaveno kvůli možné nákaze v místě pobytu. Omezení se bohužel týká i mnoha zemí EU (například Itálie, Maďarsko, Rumunsko, pevninské Řecko a Thasos a další).

„Stále se ještě v objednávkovém systému najde volné místo na odběr plné krve. Proto neváhejte, a ještě dnes se objednejte. Těšíme se na vás!“ doplnila Monika Bartošková, vedoucí sestra pracoviště Šumperk.

Každý, kdo daruje krev nebo plazmu v AGEL Transfúzní službě, má nárok na celou řadu výhod. Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také lékařské vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo zapojit se do benefitního systému AGEL Transfúzní služby. Dárce samozřejmě obdrží drobné občerstvení, získá potravinou poukázku, je mu proplacené jízdné ze svého bydliště a může si uplatnit nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr. Stačí se objednat!

Zdroj: AGEL Transfúzní služba a.s