ČR | Chcete vědět, jestli se změnilo vaše bodové konto řidiče? Nově si můžete požádat o zasílání informací o změnách na svém bodovém kontě e-mailem nebo SMS zprávou. Novinka platí od 1. ledna 2024.

Foto: ilustrační – Pixabay

Řidiči si budou moci o zasílání notifikačních zpráv požádat elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy a rovněž fyzicky na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Vyplnění elektronické žádosti zabere žadateli několik málo vteřin. Žádost se promítne do Centrálního registru řidičů, který bude následně, bez zásahu úředníka, skrze centrální notifikační službu státu, informovat občana o každé změně jeho bodového hodnocení.

Druhou možností je podání žádosti na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa obvyklého bydliště. V daném případě provede pracovník úřadu v registru řidičů záznam o požadovaném výběru možností zasílání notifikací o změnách v bodovém hodnocení. I přesto, že budou provedeny úkony v registru řidičů, k tomu, aby občan notifikace o změnách bodového hodnocení obdržel, musí na Portálu občana vyplnit číslo svého mobilního telefonu (SMS zpráva), nebo e-mailovou adresu, případně oba údaje. Pokud tak neučiní, notifikace o změnách bodového hodnocení občan neobdrží.

O těchto skutečnostech musí být ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností občan poučen. Za tímto účelem byl vytvořen leták – „Poučení o provedení úkonů na Portálu občana“, který musí být vždy žadateli předán.

Zdroj: Ministerstvo dopravy