ČR | Bílá je spolu s Velkým pátkem a Božím hodem velikonočním součástí velikonočního tridua, dnů, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován, pohřben a ležel v hrobě, a nakonec vstal z mrtvých.

Foto: Karolína Spurná

Tento den se podobně jako o Velkém pátku nekoná žádná bohoslužba a věřící navštěvují kostely pouze k tiché modlitbě a rozjímání u Božího hrobu.

O Bílé sobotě se znovu vrací zvony z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Ještě před východem slunce by se mělo stavení vymést novým koštětem, aby bylo čisté celý rok, uklízí se a bílí. Protože je to poslední den půstu pašijového týdne, pečou se mazance, beránci a také chléb. Muži a chlapci pletou pomlázky z vrbových proutků, vážou se březové větvičky a zdobí se vajíčka. Vše se chystá na Boží hod velikonoční.