BRUNTÁLSKO | Zlomeniny a bolestivé naraženiny po pádech ze žebříků, tržné a řezné rány, jako následek kutilských pokusů, ale také poranění zad či natažení svalů po manipulaci s těžkými nebo nadměrnými břemeny. To je výčet některých zranění, které během letních měsíců ve velké míře ošetří lékaři na chirurgické ambulanci Nemocnice AGEL Podhorská.

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská

Období letních prázdnin láká nejen majitele chat k odpočinku a rekreaci, ale také k budování, opravám a přípravě objektů na zimní období. „Denně se na chirurgické ambulanci setkáváme s úrazy, které si lidé přivodili při práci na zahradě. Ať už jde o pády ze žebříku, které jsou při neodborných pracích a opravách převážně na střechách domů a chat velmi časté a při nichž se nejčastěji potýkáme s poraněním končetin, jako jsou rozdrcené kotníky, způsobené dopadem na zem nebo zlomená zápěstí, která vznikají hlavně při snaze zbrzdit pád. Výjimkou nejsou ani poranění páteře, namožení zad apod. Pro maximální zamezení vážným následkům po úraze je důležité správně postupovat při první pomoci. V případě pádu z výšky, kdy si zraněný stěžuje na bolest zad a nemožnost pohybu, je důležité s pacientem zbytečně nehýbat a neprodleně přivolat rychlou záchrannou službu na známé telefonní lince 155,“ radí MUDr. Jana Němcová, lékařka chirurgické ambulance Nemocnice AGEL Podhorská.

Nejsou to však pouze pacienti po pádech z výšky, kteří naplňují čekárny ambulance bruntálské nemocnice. „V letních měsících narůstá také počet pacientů – kutilů. Povrchová poranění kůže, jako jsou oděrky, zvládne doma pomocí peroxidu a náplasti ošetřit každý, často však dochází k mnohem závažnějším poraněním, jako jsou hluboké řezné či tržné rány, vyžadující chirurgické šití, poranění šlach a svalů, či dokonce amputaci prstů nebo celých končetin. Nejčastější příčinnou těchto závažných poranění bývá práce kutilů s po domácku vyrobenými nástroji, ale také neodborným používáním nářadí určeným profesionálům, jako jsou různé pily, brusky nebo svářečky,“ konstatuje lékařka Němcová a zároveň radí: „Významnou roli při četnosti a závažnosti poranění hraje používání bezpečnostních pomůcek a ochranných prvků. Pokud se pouštíte do oprav, výroby či přípravě dřeva na zimu, nezapomínejte na vhodně zvolený ochranný oděv a bezpečnost při práci. Ochranné brýle, štíty a rukavice mohou často odvrátit nebo alespoň zmenšit možná poranění, která při práci hrozí. Ač převážnou většinu pacientů tvoří muži, není výjimkou, že se do péče lékařů dostanou také ženy, které se do oprav buď pustily samy nebo mužům při práci asistovaly.

Samostatnou kapitolou jsou děti. Neměly by vykonávat činnosti, při kterých se pracuje s motorovými či elektrickými nástroji. „Co dodat závěrem? Protože jsme národem chalupářů, zahrádkářů a kutilů, nezapomínejme, že zdraví máme je jedno. Užívejte si klidné prázdninové dny ve zdraví a klidu,” říká na závěr MUDr. Jana Němcová.

Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská