ČR | 2. prosince 2018 začne období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček. Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok v tomto období k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné na adventním věnci.

Foto: ilustrační Pixabay

Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý adventní věnec je určen k zapalování. Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní adventní věnec, na kterém se svíčky nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na adventním věnci.

Na první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na každý adventní věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke každému adventnímu věnci připojen.

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými svíčkami umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor na domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.

Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

Zdroj: HZS MSK