1. Krevní plazma zachraňuje životy!

Darovaná krevní plazma může být klíčem k zachránění životů. Léky vyrobené z plazmy pomáhají pacientům trpícím popáleninami, autoimunitními onemocněními nebo nemocemi krevního systému. Krevní plazma totiž obsahuje řadu látek a zejména bílkoviny, které jsou nezbytné pro vznik nových léčebných postupů a léků.

Mezi nejčastější indikace pro použití léků z krevní plazmy patří léčba nádorových onemocnění, imunodeficiencí, autoimunitních onemocnění, hemofilie (porucha srážlivosti krve), leukémie a dalších.

Darování krevní plazmy je tak způsob, jak osobně přispět k léčbě nemocných. Darování krevní plazmy ukazuje solidaritu a empatii k lidem, kteří naši podporu potřebují a dává jim naději na zlepšení kvality jejich života.

Zdroj: Alfa plazma s.r.o.

2. Přehled o svém zdraví!

Pravidelný odběr krevní plazmy znamená pravidelný zdravotní screening. Každý odběr vám umožňuje mít lepší přehled o svém zdravotním stavu. První návštěva centra zahrnuje důkladné lékařské vyšetření, které zjišťuje, zda jste vhodní pro darování plazmy. Získáte tím ucelený přehled o své zdravotní kondici a případně také zdravotní doporučení. Zdravotní prohlídka pak probíhá před každým dalším odběrem, a to včetně pravidelné analýzy krevního obrazu, což poskytuje průběžný přehled o zdraví pro každého dárce. Umožňuje to navíc odhalení možných problémů dříve, než se stanou vážnějšími.

3. Finanční náhrady

Za každý odběr krevní plazmy vám náleží finanční náhrada ve výši 800 Kč. Výjimku výše vyplacené náhrady tvoří první odběr, kdy dárce obdrží pouze zálohu ve výši 400 Kč, při druhém pak získá zbylý doplatek 400 Kč a plnou náhradu 800 Kč za odběr druhý. Plazmu ale můžete darovat také bez nároku na náhradu. Získáte tak navíc nárok na pracovní volno a možnost snížit si základ daně o 3000 Kč za každý odběr, až do max. výše 15 % daňového základu. V případě bezplatného darování za vás navíc Alfa plazma podpoří vybranou nadaci, charitu nebo projekt!

Darovat lze, dle platné české legislativy, jednou za 14 dní.

4. Snadný proces darování a rychlá obnova plazmy

Pokud se čehokoliv obáváte, nemusíte. Odběr trvá obvykle 60 minut, je téměř bezbolestný a můžete během něj relaxovat, poslouchat hudbu, prohlížet internet nebo si číst. Po celou dobu vám jsou k dispozici milé sestřičky a občerstvení.

Krevní plazma se získává pomocí tzv. plazmaferézy, tedy procesu zahrnujícím odběr krve. Krevní plazma se následně odděluje od krevních buněk a sterilizuje se pro použití v lékařských aplikacích. Ostatní krevní složky se pak, narozdíl od darování krve, vrací dárci. Obnova plazmy v těle dárce trvá v řádu hodin, maximálně pár dní. Průměrné obnovení darované plazmy je do 48 hodin.

Zdroj: Alfa plazma s.r.o.

Zdroj: Alfa plazma s.r.o.

Zdroj: Alfa plazma s.r.o.

Zdroj: Mediální prezentace – Alfa plazma s.r.o.