KRNOV | Obecně závazná vyhláška o ochraně před hlukem, která už pět let o nedělích reguluje používání strojů, zařízení a nářadí způsobujících nepřiměřený hluk, dozná změn. Zastupitelé schválili její novelizaci. Působnost vyhlášky bude rozšířena i na sváteční dny a nově se nebude vztahovat na zimní údržbu veřejných komunikací, stavební práce na veřejně prospěšných stavbách a na všechny zemědělské práce. Výjimku z vyhlášky dosud měly jen činnosti spojené s odstraňováním kalamit či havárií.

Foto: Zdeňka Spurná

Ke změně předpisu došlo na základě podnětu zastupitelky Pavly Löwenthalové (S krnovskou KDU). Ta svůj návrh zdůvodnila: „Vyhláška je nástrojem šikany druhých občanů a mám osobní zkušenost, že i ze strany úředníků není chápána správně. Ve vyhlášce je uvedeno, že jejím předmětem je regulace pracovních činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy. Jestliže někteří občané vyhodnotí, že zemědělské práce jsou v rozporu s dobrými mravy a dají podnět na úřad, aby to vyšetřil, tak tohle nepovažuji za správné a musíme vyhlášku buď zrušit, nebo narovnat, protože je to proti zdravému rozumu. Osobně jsem pro zrušení vyhlášky, ale pokud by měla být zachována, navrhuji, ať se nevztahuje na všechny zemědělské práce.“

Pro zrušení vyhlášky byl i Michal Brunclík (ČSSD). „Navrhuji, aby ke zrušení došlo, praxe ukázala, že vyhláška není nezbytná, v některých situacích spíše komplikuje mezilidské a sousedské vztahy,“ uvedl.

Nutnost existence vyhlášky naopak podpořil Ladislav Sekanina (KSČM): „My, domkaři v Kostelci, jsme vyhlášku kvitovali s povděkem. Díky ní se podařilo umravnit lidi, kteří ji původně nechtěli akceptovat, a teď máme v neděli klid.“ Že vyhláška lidem umožňuje strávit alespoň jeden den v týdnu bez hluku, který způsobují sekačky na trávu, křovinořezy, stroje na zpracování kovů nebo dřeva, pneumatická kladiva a podobně, zdůraznila Alena Krušinová (Krnováci): „Kdybyste měli souseda, který, přestože má čas po celý týden, zapne cirkulárku právě v neděli, mluvili byste jinak. Někteří lidé prostě dělají naschvály.“

Nová vyhláška o ochraně před hlukem nabude účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Kontrolu nad jejím dodržováním budou opět provádět strážníci Městské policie Krnov a nadále zůstává v platnosti, že její porušení lze postihovat jako přestupek. Za pět let platnosti vyhlášky strážníci vyjížděli k desítkám případů, které v drtivé většině skončily domluvou. K přestupkové komisi došlo jen pět případů. „Byly to ty, kdy lidé nebyli ochotni domluvu strážníků respektovat, nebo vyhlášku porušili v rámci jednoho dne opakovaně,“ uzavřel místostarosta Pavel Moravec.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.