MSK | Moravskoslezští dopravní policisté směřují kontroly na všechny oblasti související s provozem na pozemních komunikacích. Naprosto běžné jsou tak kontroly váhy a rozměrů nákladních souprav, technického stavu automobilů, zaměřujeme se i na chování a jednání řidičů – zda neřídí pod vlivem alkoholu, nepřekračují stanovenou rychlost, věnují pozornost řízení a dodržují obecně všechna pravidla silničního provozu. V těchto dnech ale proběhla ne až tak obvyklá kontrola.

Foto: Policie ČR

Dopravní policisté se společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu zaměřili na kontrolu vozidel z hlediska případných odchylek u emisních norem. Vozidla policisté náhodně vybírali v běžném provozu, rovněž po odjezdu ze stanice technické kontroly na Karvinsku. Hlídka si „stahovala“ automobily různého typu a předávala je kolegům na stanovišti. Policisté učinili standardní kontrolu vozidla, u řidičů provedli dechovou zkoušku a zkontrolovali doklady. Následovala technická silniční kontrola, při které pracovníci Centra pomocí přístrojů měřili a zaznamenávali emisní hodnoty. Měřili volnou akceleraci, hodnotu a pásmo kouřivosti. 

Z celkově 9 zkontrolovaných vozidel nevyhovělo 5. Ze stanice technické kontroly vyjelo s „čerstvým“ certifikátem 1 vozidlo, které je v množině těch nevyhovujících. Krom nadlimitních emisí zjistili policisté také jeho poškozené čelní sklo. Překročení emisních norem je klasifikováno jako vážná závada. Policisté všem řidičům vyhotovili doklad o provedené silniční kontrole a omezili technickou způsobilost vozidla na 30 dnů. Automobil tak nelze pro nesplnění podmínek provozu užívat na pozemních komunikacích, a je zapotřebí neprodleně, nejpozději do 30 dnů, učinit nápravu a projít stanicí technické kontroly. Policisté uložili řidičům za přestupek pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 1 500 korun a oznámili i dva provozovatele správnímu orgánu, neboť vozidla nepatřila řidičům. Oznámili jsme však i stanici technické kontroly, ze které vyjelo vozidlo se zjevnou závadou (prasklé čelní sklo, překročení limitu emisí). 

 

Takováto kontrola není až tak častá vzhledem k možnostem pracovníků Centra služeb pro silniční dopravu. Nicméně, moravskoslezští policisté budou i v těchto akcích v budoucnu pokračovat. 

                                                    

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR